Головне меню

Яким чином отримати компенсацію за придбане насіння сільськогосподарських культур?

 Уряд, постановою від 07 лютого 2018 року № 106 із змінами від 30 січня 2019 року № 126, затвердив порядок використання коштів, передбачених у державномуyjdbyfgh3324eeee бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств за напрямом часткової компенсації вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції.   Суб’єктами підтримки є: фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн. та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (молочарський, м’ясного, овочевого, плодово-ягідного напрямів а також із заготівлі і переробки продукції бджільництва, дикорослих рослин, ягід, грибів) до складу якого входять не менше 20 членів.
 Для отримання часткової компенсації вартості закупленого насіння вітчизняної селекції категорій базове та сертифіковане ( у розмірі 80% вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80 тис. грн. на одне господарство) до державного банку подається заява, пакет документів щодо діяльності одержувача коштів і його офіційного статусу, та копії документів щодо купівлі самого насіння, зокрема: сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння; сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; платіжного доручення на оплату насіння; накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння; акта про висів придбаного насіння, у якому вказується: культура – сорт/гібрид – площа посіву (га) – витрати на насіння (за нормою і фактичні) – вартість 1 т насіння та загальна вартість насіння (без ПДВ у грн.).У разі закупівлі насіння у ФОП, які не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва додаються: свідоцтво на насіння (для сертифікованого насіння), свідоцтво на насіння (для насіння гібриду першого покоління), атестат на насіння (для базового насіння).
 Граничний термін подання документів до уповноважених банків – 1 листопада поточного року. У межах фінансової підтримки розвитку фермерських господарств за напрямом часткової компенсації вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції суб’єктами господарювання на теренах Прикарпаття у 2018 році отримано коштів у сумі лишень 63,8 тис. грн., а у поточному році суму компенсації можна значно збільшити. Реалізація рішення уряду надасть змогу збільшити частку фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського господарства до 10%, сприятиме відродженню вітчизняної селекції та насінництва сільськогосподарських культур.