Головне меню

Права та обов’язки виконавця та замовника при укладенні угоди про надання побутових послуг

  Надання побутових послуг є однією з головних структурних частин сфери послуг, котра сьогодні швидкоjhyjmybgt66444 розвивається і покликана задовольнити різного роду сімейно-побутові потреби людини.
 Спеціалісти управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області звертають увагу, що діяльність з надання побутових послуг регулюється цілим рядом законодавчих та нормативно-правових актів.

 А саме: Цивільним кодексом України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами, Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими Постановою КМУ № 313 від 16. 05. 1994 р.
  Виконавці здійснюють побутове обслуговування населення після їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, — за наявності торгового (спеціального торгового) патенту.
 Побутові послуги надаються замовникам згідно з угодами, документальним підтвердженням укладення яких є такі документи: договір, розрахунковий документ встановленої форми.
 Права, обов'язки, відповідальність виконавця і замовника, передбачені цими Правилами, діють з моменту укладення угоди про надання побутової послуги.
  Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень на побутові послуги, якщо він не може забезпечити належне їх виконання.
  Замовлення на послуги приймаються як у приміщенні виконавця, так і поза його межами з обов'язковим оформленням угоди, як це передбачено пунктом цих Правил.
  Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням
сторін.
  Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касовий чек - для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують реєстратори розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електроенергії), квитанція - для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких реєстраторів.
  Розрахунки із замовниками за надані послуги здійснюються у готівковій, безготівковій чи в іншій формі відповідно до законодавства.
  Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за погодженням із замовником. Він може передбачати повний розрахунок під час оформлення замовлення або часткову оплату з остаточним розрахунком під час отримання замовлення. В останньому випадку після кожної завершеної і сплаченої операції з надання послуги замовнику видається розрахунковий документ.
 Вартість послуг і матеріалів виконавця оплачується замовником за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами угоди.
 У разі надання виконавцем на прохання замовника додаткових послуг, не передбачених замовленням, їх вартість оплачується замовником за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на ці послуги.
 Замовлення на послуги можуть виконуватися як із сировини,комплектуючих виробів та інших матеріалів (далі-матеріали) виконавця, так і матеріалів замовника.
 Вартість речей і матеріалів замовника визначається та оформлюється документально за погодженням сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.
 Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг, визначаються виконавцем відповідно до нормат