Головне меню

Про критерії заборони поширення сортів рослин в Україні

 Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області звертає увагу на те,7н47кап456укее45 що відповідно до діючого законодавства поширення сорту рослин на території держави здійснюється лишень при умові занесення його у «Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні» або до офіційного переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, до насіннєвих схем якої приєдналася Україна.


  Право на поширення сорту в Україні виникає з дня прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

  Разом з цим постановою Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 918 затверджено «Критерії заборони поширення сортів рослин в Україні», зокрема ними є :
• невідповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності;
• незадоволення потреб суспільства;
• загроза життю і здоров’ю людей;
• нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища.

1. Невідповідність сорту умовам:
відмінності, якщо сорт за проявом ознак чітко не відрізняється від будь – якого іншого сорту;
однорідності, якщо з врахуванням особливостей його розмноження рослини сорту повністю чи частково втратили подібність за своїми основними ознаками, наведеними в описі сорту;
стабільності, якщо основні його ознаки, визначені в описі сорту, змінюються після неодноразового розмноження.

2. Незадоволення потреб суспільства:
• урожайність сорту нижча ніж усереднена врожайність сортів для кожної групи стиглості за останні п’ять років проведення кваліфікаційної експертизи;
• якісні показники сорту поступаються якісним показникам сортів, що пройшли державну реєстрацію в останні п’ять років.
• стійкість рослин сорту проти збудників хвороб, шкідників та стресових факторів не перевищує встановлених граничних меж.

3. Загроза життю і здоров’ю людей :
продукція переробки сорту -
• містить шкідливі речовини;
• є небезпечною для харчування;
• використовується для виготовлення наркотичних та отруйних речовин, коли це заборонено законодавством.

4. Нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища:
• сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу диких видів та засміченню посівів культурних рослин;
• сорти, що здатні накопичувати джерела інфекції, і в результаті створювати умови виникнення епіфітотій;
• сорти, які містять особливі специфічні речовини, що стимулюють розмноження шкідників;
• сорти, що створені методом генної інженерії і мають недосліджену природу походження.