Головне меню

До уваги громадян: метрологічний нагляд та його види

  На сьогодні продовжується процес реформування системи технічного регулювання, проте протягом останніхrtretert6782dfg років було розроблено законодавчу базу, яка узгоджує українські норми у галузі метрології з європейським законодавством. Зокрема це закони: « Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про стандартизацію», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та низка інших нормативно-правових актів.
 Нова редакція Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» розмежовує регуляторні, наглядові та господарські функції, звужує сфери нормативного регулювання.
 Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснюється наглядова (контролююча) функція у сфері законодавчо регульованої метрології – метрологічний нагляд.
 До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:
1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
3) контроль стану навколишнього природного середовища;
4) контроль безпеки умов праці;
5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
   Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснює наступні види метрологічного нагляду:
• державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) вимогам технічних регламентів;
Цей вид нагляду передбачає, що за якістю ЗВТ, які ще не були в експлуатації, а лише у продажу стежить ринковий нагляд.
  Державний ринковий нагляд здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
• метрологічний нагляд за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають у експлуатації;
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають в експлуатації, у суб'єктів господарювання проводиться перевірка щодо:
- стану дотримання правил застосування ЗВТ;
- додержання вимог до періодичної повірки ЗВТ;
- застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації ЗВТ.

• метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках;
Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування та продажу товару у разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму чи іншої фізичної величини.
 Новою редакцією Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» до порушників метрологічних вимог передбачена адміністративна відповідальність.
 Слід зазначити, що в подальшому буде проведена адаптація підзаконних нормативно-правових актів, відповідно до вимог основного законодавства у сфері метрології. Суб’єктам господарювання необхідно стежити за змінами та не порушувати законодавство у сфері метрології, оскільки реформування системи технічного регулювання сприяє розвитку вітчизняного виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
 Сподіваємося, що за допомогою метрологічного нагляду Головному управлінню Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області вдасться захистити громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань, які впливають на їх економічний та особистий добробут.