Головне меню

Для операторів ринку харчових продуктів

  Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та територіальних управлінь в районах та містах готові надавати рекомендації та консультації операторам ринку харчових продуктів.expert groups OI 6 2014 1
   Біля двох років діє мораторій на перевірки. Підприємці стверджують, що це дуже добре, бо їм не заважають працювати контролюючі органи, але з іншого боку без здійснення інспектувань не буде підтвердження відповідності щодо безпечності виробленої продукції, що не дасть змоги вийти на інші ринки, з іншої сторони - недобросовісність окремих виробників є наслідком скарг споживачів на недоброякісні харчові продукти.
   За період дії мораторію відбулися зміни в українському законодавстві прийнято ряд нових законодавчих актів, зокрема, 20 вересня 2015 року набули чинності положення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», створено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до постанови КМУ від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», яка в квітні пото чного року відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 6 квітня 2016 року № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» Держпродспоживслужба офіційно розпочала роботу і приступила до виконання функцій, велика увага приділялась навчанню та підготовці спеціалістів в питаннях безпечності харчових продуктів, зокрема, в період з жовтня 2014 по квітень 2016 року 35 спеціалістів ветеринарної медицини пройшли навчання згідно Проекту

 

«Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні», який є частиною фінансованої Європейським Союзом Програми всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building Programme – CIB) у сфері безпечності харчових продуктів в Україні по підготовці інспекторів з проведення аудитів систем НАССР та успішно здали іспити європейському незалежному аудиторському органу.

  Хочеться звернути увагу операторів ринку харчових продуктів на основні тези Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який часто називають євро інтеграційним. Закон містить новації, які торкаються виробників, переробників і реалізаторів харчових продуктів. А головне – він запроваджує систему контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва та обігу – «від лану до столу». Цим законом встановлюється принципово новий підхід до забезпечення безпечності харчових продуктів. Головною відмінністю нової системи є чітке закріплення відповідальності оператора ринку в межах своєї діяльності за дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів, тобто основна відповідальність за безпечність харчових продуктів покладається на операторів ринку харчових продуктів: на виробників, інших суб’єктів господарювання, які транспортують, зберігають, пакують або реалізовують харчові продукти. На законодавчому рівні, для усіх операторів ринку, які здійснюють виробництво, реалізацію, та / або обіг харчових продуктів, закріплено вимогу обов’язкового запровадження системи управління безпечності харчових продуктів заснованої на принципах ХАССП (лат. НАССР). Оскільки запровадження НАССР потребує часу та певних ресурсів, законом передбачені значні перехідні періоди. Але часу не так уже й багато: для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), ця норма обов’язкова з 20.09.2017року.
  Від операторів ринку також вимагається застосовувати простежуваність, що забезпечує доступність інформації за принципом "крок назад, крок вперед" . Така інформація повинна зберігатися протягом шести місяців після кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні.
Система простежуваності і постійно діючі процедури, засновані на принципах НАССР, дозволяють чітко визначити винного, якщо трапився прикрий випадок появи на ринку небезпечного харчового продукту.
  Ще одним нововведенням є розділ VII «Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами» Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який має замінити величезну кількість санітарно-ветеринарних правил до виробництва харчових продуктів та набирає чинності з 20.09.2016 року. Згідно вимог статей 40-51 цього Закону оператори ринку зобов’