Головне меню

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

ПОЛОЖЕННЯ про Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління
Держпродспоживслужби в
Івано-Франківській області
№ 12 від 19.05.2016 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківської області


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Управління фітосанітарної безпеки (далі – Управління) є підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (далі – Головне управління) та підпорядковується начальнику Головного управління.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами та нормативними актами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківської області, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківської області та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами
3. Положення про управління фітосанітарної безпеки (далі – Положення) затверджується наказом начальника Головного управління відповідно до положення про Головне управління в Івано-Франківській області.


4. Керівник, начальники відділів, головні та провідні спеціалісти Управління призначаються на посаду начальником Головного управління та звільняються ним з посади відповідно до вимог чинного законодавства України та положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
5. Управління забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці з питань, які належать до його компетенції.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями Управління є: 

- охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;
- виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;
- запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;
- здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
- обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробка прогнозів, виявлення і своєчасне інформування про наявність і розвиток шкідників та збудників хвороб рослин, а також бур'янів;
- запобігання масовому розмноженню та поширенню шкідливих організмів;
- здійснення державного контролю за своєчасним проведенням рекомендованих заходів щодо захисту рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами встановлених регламентів застосування засобів захисту рослин;
- здійснення державного контролю за своєчасним проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;
- організація державного контролю за своєчасним здійсненням заходів захисту рослин, додержанням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами вимог законодавства про захист рослин;
- здійснення державного контролю за виконанням заходів по застосуванню пестицидів для боротьби з шкідливими організмами в посівах сільськогосподарських культур;
- організація і контроль за впровадженням у виробництво досягнень науки й передового досвіду з карантину та захисту рослин;
- узагальнення звітності в сфері карантину та захисту рослин, яка подається до Держпродспоживслужби.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
- реалізує державну політику у сферах карантину та захисту рослин;
- проводити фітосанітарні процедури до об'єктів регулювання;
- визначає фітосанітарні заходи, спрямовані на запобігання поширення, локалізації та/або ліквідації регульованих шкідливих організмів, які повинні здійснюватися особами;
- здійснює фітосанітарні заходи щодо запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на відповідній території;
- здійснює державний контроль та нагляд, інспектування та моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;
- проводить відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону;
- проводить державний контроль за використанням біологічних контрольних організмів;
- видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання;
- інформує Держпродспоживслужбу про порушення фітосанітарних вимог України країнами-експортерами та проводить розслідування за фактами отримання нотифікацій від країн-імпортерів у відповідності до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів;
- здійснює контроль за проведенням фумігації (знезараження) особами об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон;
- вносить подання до відповідної державної адміністрації щодо запровадження карантинного режиму у разі виявлення карантинних організмів у межах області або подання про скасування карантинного режиму;
- здійснює нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів та розроблення разом із науково-дослідними установами прогнозів розвитку і поширення шкідливих організмів;
- веде баланс потреб у засобах захисту рослин за асортиментом і обсягами їх виробництва в Україні та закупівлі за імпортом;
- здійснює державний контроль за відповідністю встановленим законодавством вимогам щодо якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування;
- проводить державний контроль за дотриманням регламентів зберігання, транспортування торгівлі та застосування засобів захисту рослин;
- проводить державний контроль за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів;
- визначає і регулює обсяги робіт, пов'язаних із захистом рослин, відповідно до фітосанітарного стану;
- проводить екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів;
- сприяє виконанню загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин;
- бере участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань карантину та захисту рослин;
- вносить подання до відповідної державної адміністрації щодо запровадження у межах компетенції особливого режиму захисту рослин на період масового розвитку і поширення особливо небезпечних шкідливих організмів або подання про зняття особливого режиму захисту рослин;
- поширює серед громадян інформацію у сфері карантину та захисту рослин;
- організовує проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину та захисту рослин;
- відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;
- надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства;
- готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;
- приймає участь в міжнародних та державних проектах, семінарах, конференціях, тренінгах та інших заходах з питань проведення аналізу фітосанітарного ризику та інших питань у сферах карантину та захисту
- виконує інші функції, передбачені законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими актами законодавства.

2.3. Управління з метою організації своєї діяльності:
- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням.
- організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

ІІІ. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. проводити фітосанітарні процедури щодо рослин і продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;

3.2. затримувати згідно із законом об'єкти регулювання для інспектування та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у разі візуального виявлення у вантажі регульованого шкідливого організму;
3.3. проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону
3.4. видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що підлягають обов'язковому виконанню, на здійснення фітосанітарних заходів;
3.5. надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків внаслідок ліквідації карантинних організмів;
3.6. накладати у порядку, встановленому законом, адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин та захист рослин;
3.7. безперешкодного доступу до потужностей (об'єктів) виробництва та обігу об'єктів регулювання в порядку встановленому законодавством;
3.8. обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян у разі порушення ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань захисту рослин;
3.9. безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, лісом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, а також з реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження, з метою перевірки додержання законодавства про захист рослин та в установленому порядку відбирати зразки ґрунту, води, насіння, рослин, сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження та інших матеріалів для проведення фітосанітарної діагностики;
3.10. видавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про проведення підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами профілактичних і винищувальних заходів щодо захисту рослин;
3.11. забороняти реалізацію засобів захисту рослин, які не відповідають вимогам щодо їх якості;
3.12. вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин, а також працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання таких робіт, які не мають допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин;
3.13. надавати практичну допомогу в організації виробництва, застосування біологічних та інших нехімічних засобів захисту рослин біолабораторіям і біофабрикам;
3.14. залучати до виконання окремих робіт, вивчення окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
3.15. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, в тому числі від Державної фіскальної служби України про ввезення на територію, вивезення з території України та транзит товарів, рослин та продуктів рослинного походження, інших об'єктів регулювання, від Державної служби статистики України відповідні статистичні дані;
3.16 для виконання покладених на Управління завдань організовувати наради, проводити семінари, конференції, створювати комісії та робочі групи.
3.17. проводити дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до компетенції Держпродспоживслужби України.
3.18. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Івано-Франківської області
3.19. Має свій фірмовий бланк, а також може мати штампи та печатки зі своїм найменуванням.

ІV. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління складається з таких структурних підрозділів:

- Відділ карантину рослин
- Відділ фітосанітарних заходів на кордоні
- Відділ контролю за обігом засобів захисту рослин
- Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків
4.2. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління у відповідності до вимог чинного законодавства України, положення про Головне управління та цього положення та є, за посадою, Головним фітосанітарним інспектором області.
4.3. На посаду начальника Управління Головного управління призначається особа з вищою агрономічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст чи магістр і стажем роботи за фахом п’ять років та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як три роки та вільним володінням державною мовою
4.4. На посади начальників відділів Управління фітосанітарної безпеки Головного управління призначається особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст чи магістр і стажем роботи за фахом п’ять років та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як три роки та вільним володінням державною мовою, та є, за посадами, державними фітосанітарними інспекторами.
4.5. У відповідності до штатного розпису до складу Управління входять посади:
4.5.1. Головного спеціаліста – призначаються на посаду особи з вищою агрономічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст чи магістр, напрям підготовки – «Агрономія», «Захист рослин», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Плодоовочівництво» і стажем роботи за фахом п’ять років, досвід роботи в сфері захисту або карантину рослин, у тому числі в державному або приватному секторі, досвід роботи на посадах державної служби не менше трьох років та вільно володіє державною мовою, та за посадою є державними фітосанітарними інспекторами;
4.5.2. Провідного спеціаліста – особа, яка має повну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст (магістр), напрям підготовки – «Агрономія», «Захист рослин», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Плодоовочівництво» або є молодим спеціалістом, вільно володіє державною мовою, та є,за посадою, є державними фітосанітарними інспекторами.

4.6. Начальник Управління:
4.6.1. здійснює керівництво діяльністю Управління і несе відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням;
4.6.2. організовує роботу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і забезпечує виконавську дисципліну працівниками Управління.
4.6.3. визначає обов’язки і ступінь відповідальності працівників Управління, виходячи із завдань і функцій Управління;
4.6.4. розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів;
4.6.5. відповідно до законодавства подає пропозиції начальнику Головного управління про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення працівників, присвоєння рангів державним службовцям, заохочення та накладання стягнень на працівників Управління, вживає за необхідності заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;
4.6.6. забезпечує дотримання працівниками Управління вимог законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
4.6.7. надає подання до відповідної державної адміністрації щодо запровадження карантинного режиму у разі виявлення карантинних організмів у межах області;
4.6.8. надає подання до відповідної державної адміністрації щодо запровадження особливого режиму захисту рослин у разі масового розвитку і поширення особливо небезпечних шкідливих організмів і потреби в додаткових заходах та ресурсах щодо їх локалізації і ліквідації у межах Івано-Франківської області;
4.6.9. забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Управління відповідно до чинного законодавства;
4.6.10. опрацьовує документи та виконує доручення, щодо питань карантину та захисту рослин;
4.6.11. за дорученням керівництва Головного управління представляє інтереси Держпродспоживслужби, Головного управління та Управління з питань, що належать до його повноважень, у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.
4.6.12. Візує накази, інструкції, положення та інші документи з питань діяльності Управління.
4.6.13. Проводить особистий прийом громадян згідно з встановленим графіком, а також надає безоплатні правові консультації громадянам України.
4.6.14. Виконує окремі доручення начальника Головного управління.
4.6.15. Бере участь розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, боротьби з розтратами й розкраданнями.
4.6.16. У разі відсутності начальника його обов’язки покладаються на одного із керівників відділів.

4.7. Начальник Управління має право підпису документів:
4.7.1. у межах повноважень, визначених чинним законодавством у сферах карантину та захисту рослин;
4.7.2. інформаційного характеру, адресованих центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, а також включення кандидатур фахівців до складу робочих груп, запрошень на наради, що проводяться Управлінням, подання інформаційно-аналітичних матеріалів, запити на отримання інформації, повідомлення тощо;
4.7.3. відповідей на запити органів влади, інших установ, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань (крім відповідей на звернення та запити депутатів всіх рівнів, а також звернень та листів щодо оскарження дій та/або бездіяльності посадових осіб та керівників структурних підрозділів Управління).

4.8. Начальник Управління несе відповідальність:
4.8.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових та функціональних обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, але в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
4.8.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, але в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
4.8.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.9. Відділ карантину рослин
- Реалізовує державну політику у сфері карантину рослин.
- Здійснює в межах своїх повноважень фітосанітарні заходи.
- Виявляє регульовані шкідливі організми.
- Запобігає проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на території України.
4.8.1Здійснює:
- Інспектування та моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;
- державний контроль за:
- дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
- використанням біологічних контрольних організмів;
- проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження;
- проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;
- державний фітосанітарний контроль за:
- рослинами, продуктами рослинного походження та іншими об'єктами регулювання, що переміщуються територією України, через карантинні зони;
- діяльністю розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов'язана з обігом рослин;
- виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання.
4.9.2. Проводить реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, та забезпечуює ведення загальнодержавного реєстру таких осіб.
4.9.3. Сприяє виконанню загальнодержавних програм у сферах карантину рослин.
4.9.4. Поширює серед громадян інформацію у сфері карантину рослин.
4.9.5. Видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання.
4.9.6. Вносить подання до відповідних органів виконавчої влади про запровадження та скасування карантинного режиму.
4.9.7. Вживає відповідно до законодавства термінових заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню.
4.9.8. Надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства.
4.9.9. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на Держпродспоживслужбу України Президентом України.

4.10. Відділ фітосанітарних заходів на кордоні
- Реалізовує державну політику у сфері карантину рослин.
- Здійснює в межах своїх повноважень фітосанітарні заходи.
- Охороняє територію України від занесення регульованих шкідливих організмів.
- Виявляє регульовані шкідливі організми.
- Запобігає проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на території України.
4.10.1. Здійснює:
- інспектування та моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;
4.10.2. державний контроль за:
- дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
- використанням біологічних контрольних організмів;
- проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження;
- проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;
4.10.3 державний фітосанітарний контроль за:
- рослинами, продуктами рослинного походження та іншими об'єктами регулювання, що переміщуються територією України, через пункти пропуску на державному кордоні України (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);
- діяльністю розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов'язана з обігом рослин;
- виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання.
4.10.4. Проводить реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, та забезпечує ведення загальнодержавного реєстру таких осіб.
4.10.5. Сприяє виконанню загальнодержавних програм у сферах карантину рослин.
4.10.6. Поширює серед громадян інформацію у сфері карантину рослин.
4.10.7. Видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання.
4.10.8. Вносить подання до відповідних органів виконавчої влади про запровадження та скасування карантинного режиму.
4.10.9. Вживає відповідно до законодавства термінових заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню.
4.10.10. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на Держпродспоживслужбу України Президентом України.

4.11. Відділ контролю за обігом засобів захисту рослин
4.11.1. Реалізує в межах компетенції державну політики у сфері захисту рослин.
4.11.2. Сприяє виконанню загальнодержавних програм у сфері захисту рослин.
4.11.3. Здійснює державний контроль за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) відповідно вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на території України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.
4.11.4. Здійснює державний контроль за дотриманням технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних та лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин.
4.11.5. Здійснює державний контроль за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування і торгівлі засобами захисту рослин.
4.11.6. Здійснює державний контроль за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження.
4.11.7. Здійснює державний контроль за проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження.
4.11.8. Здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів), у тому числі діючих речовин.
4.11.9. Організовує та здійснює державний контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.
4.11.10. Обмежує або тимчасово припиненяє в установленому порядку діяльність підприємств, установ і організацій у разі порушення вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержання технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;
4.11.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках та межах передбачених законом.
4.11.12. Надає адміністративні послуги.
4.11.13. Веде баланс потреби і надходження в область засобів захисту рослин за асортиментом і обсягами.
4.11.14. Здійснює поширення серед громадян інформації у сфері захисту рослин.

4.12. Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків
4.12.1. Реалізує в межах компетенції державну політику у сфері карантину та захисту рослин.
4.12.2. Сприяє виконанню загальнодержавних програм у сфері карантину та захисту рослин.
4.12.3. Здійснює нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів та розроблення разом із науково-дослідними установами прогнозів розвитку і поширення шкідливих організмів.
4.12.4. Здійснює державний нагляд за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов`язана із захистом рослин, систематичних обстежень угідь, посівів, насаджень рослинності закритого ґрунту, а також продукції рослинного походження на заселеність та зараженість їх шкідливим організмами.
4.12.5. Проводить у відповідності з науково-методичними рекомендаціями вибіркової фітосанітарної діагностики посівів, насаджень сільськогосподарських рослин колективних, кооперативних, всіх інших форм власності.
4.12.6. Розробляє і своєчасно складає інформацію щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин, наукове визначення строків і умов проведення захисних заходів у господарствах області та подання їх у встановлені терміни до управління захисту рослини Департаменту фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби України, державним сільськогосподарським та іншим органам, підприємствам, установам, організаціям та зацікавленим у цьому сільгосптоваровиробникам.
4.12.7. Організовує і проведить картування ареалів шкодочинності особливо небезпечних шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин.
4.12.8. Розробляє і складає із залученням науковців інститутів і дослідних установ НААН та видання масовим тиражем щорічного та щомісячних прогнозів розвитку й поширення шкідливих організмів.
4.12.9. Складає плани, готує пропозицій щодо проведення обстежень сільськогосподарських та інших угідь для встановлення їх фітосанітарного стану, надання науково-методичних та інших послуг з захисту рослин.
4.12.10. Прогнозує в межах компетенції обсяги робіт, пов’язаних із захистом рослин відповідно до фітосанітарного стану.
4.12.11. Організовує та приймає участь у:
- проведенні нарад, семінарів, пропаганди наукових знань з захисту рослин через пресу, радіо, телебачення.
-. визначені обставин, межі території, часу введення особливого режиму захисту рослин та заходів локалізації і ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів.
- вивчення та впровадження у виробництво передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань захисту рослин.
- визначенні збитків, завданих підприємствам, установам, організаціям та громадянам внаслідок порушення законодавства про захист рослин.

Начальник управління І.М. Андрусишин

Гарячі новини

0304 n13 covid 19Враховуючи, що переважна частина працівників Держпродспоживслужби продовжує виконання своїх функцій безпосередньо на основних робочих місцях, з метою запобігання виникненню та розповсюдженню коронавірусної хвороби (COVID-19) закликаємо дотримуватися наступних додаткових до рекомендованих ВООЗ гігієнічних процедур під час перебування в установі:

1. Перед початком роботи помити руки з милом, висушити та обробити антисептиком для рук.

2. Дотримуватися безпечної відстані при спілкуванні, проведенні нарад, засідань, груповій роботі.

3. В кінці робочого дня проводити протирання поверхонь комп'ютера (клавіатура, "мишка").

4. Щоразу після користування дезінфікувати слухавку стаціонарного телефону, задіяні кнопки копіювальних та інших технічних пристроїв загального користування.

5. Ретельно слідкувати за утриманням в чистоті мобільних телефонів, а у разі необхідності передачі його третій особі забезпечити до та після використання його обробку антисептичною серветкою.

6. Звернути увагу на щільність розміщення працівників в кабінетах, за можливості тимчасово перерозподілити робочі місця.

7. Проводити провітрювання приміщень не рідше одного разу на годину, за можливості утримувати вікна частково відкритими.

8. Обов'язково залишати робоче місце на час обідньої перерви для проведення довготривалого провітрювання приміщення

Гаряча лінія

Вхід

Пошук