Головне меню

До відома операторів ринку, діяльність яких пов’язана з обігом побічних продуктів тваринного походження

  Звертаємо увагу суб?єктів господарювання на основі норми та вимоги Закону України «Про побічні продукти тваринного походження,rjhjdfss38546shff33 що не призначені для споживання людиною» № 287-УІІІ ( 287-19 ) від 07.04.2015 р., котрий набрав чинності 9 травня 2016 року (на підставі його дії із Закону України «Про відходи» виключено статтю 35-2 Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження)

 ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.
  Закон розроблений з метою забезпечення гармонізації вітчизняного законодавства в сфері поводження з відходами тваринного походження до вимог міжнародного законодавства (Регламентів ЄС №1069/2009 та № 142/2011).
  Головною його метою є визначення основних принципів, пріоритетів та ключових завдань формування збалансованої державної політики у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, визначення основних вимог для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, які становлять побічні продукти тваринного походження, на різних етапах - від утворення та збору до використання, утилізації або видалення таких продуктів.
  Згідно вимог вищезазначеного законодавства, залежно від ступеня ризику для здоров’я людини та тварини, побічні продукти тваринного походження належать до І-ІІІ категорій. Різні категорії побічних продуктів тваринного походження потребують спеціального поводження з ними.
Закон запроваджує категоризацію і врегульовує питання відповідальності за протизаконне поводження із побічними продуктами тваринного походження, які можуть становити небезпеку для людей та тварин. Крім того, документ є ланкою в ланцюзі державного контролю використання в кормах заборонених складових тваринного походження.
  Згідно витягу із статті 20 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження зобов’язані:
1). направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення;
2). розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;
3). відшкодовувати шкоду, завдану в наслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження;
4). забезпечувати:
- безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях (об’єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторі документи, необхідні для здійснення державного контролю;
- фіксацію факту виконаних робіт, складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення