Головне меню

Вимоги до виробництва органічної продукції в Україні

  Все більшої популярності у світі зокрема в Україні,55orga55 набирає продукція органічного походження. Причиною цього є зростаюча різниця між якістю та рівнем безпеки продуктів, що виробляються сьогодні і сертифікованими органічними продуктами. Адже, органічними можуть бути лише ті продукти, які вироблені відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру сертифікації в установленому порядку.

  Опитування та дослідження показали, що українські споживачі почали уважніше читати упаковку, та в багатьох випадках віддають перевагу товарам більш безпечним для здоров’я та довкілля. 82% з опитаних свідомо готові обирати продукцію з покращеними екологічними характеристиками і готові платити за неї дорожче. За даними Федерації органічного руху України, споживання органічних продуктів у нашій державі в 2015 році сягнуло 17 млн.євро. При цьому більше половини органічних продуктів на ринку України-вітчизняного виробництва. На початку 2016 року сертифікованих органічних сільськогосподарських підприємств нараховується 210, які ефективно ведуть діяльність на площі понад 410 тис. га.
  Україна уже давно не стоїть осторонь органічного виробництва- спостерігається зацікавленість як малих, так і великих сільгосппідприємств виробництвом саме органічної продукції вже створені науково виробничі центри цього напрямку, формується інфраструктура органічного виробництва.
  Органічне виробництво-це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання ( добробуту ) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження.
  Органічна продукція – це продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва. Органічна сировина для виготовлення органічних продуктів надходить із перевірених джерел: у грунт, на якому вирощуються сільськогосподарські культури, протягом трьох років заборонено вносити будь-які речовини хімічного походження. Тільки по закінченні цього , так званого, перехідного періоду вона може отримати статус органічноі. Далі органічна сировина надходить до переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної сировини з метою уникнення змішування. Головне-кожен етап виробництва” від лану до столу” знаходиться під суворим контролем органу сертифікації, який засвідчує дотримання вимог до стандартів органічного виробництва шляхом видачі відповідного сертифікату.
  При виробництві органічної сировини та продукції використовуються такі методи:
- Виключають використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення грунту, добрив, насіння вегетативного походження садівного матеріалів, мікроорганізмів і тварин.
- Виключають використання хімічно синтезованих речовин, консервантів, синтезованих барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, стимуляторів росту.
- Виключають використання іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або кормів, що використовуються у виробництві органічної продукції.
- Виключають гідропонне виробництво.
- Використовують живі організми та методи механічного виробництва.
- Здійснюють живлення рослин в основному через екосистему грунту.
- Засновані на оцінці ризику та використовують превентивні заходи.
Фізичні або юридичні особи, яким надано право на виробництво органічної продукції, зобов’язані дотримуватися таких загальних правил виробництва:
Дотримуватися правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини та/або дикорослих рослин, використовувати лише методи виробництва органічної продукції.
 Забезпечувати відокремлювання виробництва органічної продукції від виробництва неорганічної продукції , продукції перехідного періоду.
Використовувати технології виробництва, які запобігають забрудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруднення навколишнього природного середовища.
  Враховувати місцевий та регіональний екологічний стан територій під час вибору продукції для виробництва.
Мінімізувати використання невідновлюваних ресурсів та зовнішніх ресурсів.
Забезпечувати збереження та відтворення родючості грунтів.
  Також при виробництві органічних харчових продуктів зобов’язані дотримуватися ще таких вимог:
Виробляти продукцію переважно з інградієнтів сільськогосподарського походження( крім води та кухонної солі).
Не використовувати органічний інградієнт разом з таким самим інградієнтом у неорганічній формі або інградієнтом у стадії перехідного періоду.
  Не використовувати речовини і технології, що відновлюють характеристики, втрачені при переробці та зберіганні органічних харчових продуктів, та виправляють результати халатності при переробці таких продуктів або іншим чином вводять в оману щодо справжньої природи продукту.
Здійснювати виробництво органічної продукції має право фізична чи юридична особа будь якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності, яка:
- пройшла оцінку відпові