Головне меню

Вимоги до виробництва органічної продукції в Україні

  Все більшої популярності у світі зокрема в Україні,55orga55 набирає продукція органічного походження. Причиною цього є зростаюча різниця між якістю та рівнем безпеки продуктів, що виробляються сьогодні і сертифікованими органічними продуктами. Адже, органічними можуть бути лише ті продукти, які вироблені відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру сертифікації в установленому порядку.

  Опитування та дослідження показали, що українські споживачі почали уважніше читати упаковку, та в багатьох випадках віддають перевагу товарам більш безпечним для здоров’я та довкілля. 82% з опитаних свідомо готові обирати продукцію з покращеними екологічними характеристиками і готові платити за неї дорожче. За даними Федерації органічного руху України, споживання органічних продуктів у нашій державі в 2015 році сягнуло 17 млн.євро. При цьому більше половини органічних продуктів на ринку України-вітчизняного виробництва. На початку 2016 року сертифікованих органічних сільськогосподарських підприємств нараховується 210, які ефективно ведуть діяльність на площі понад 410 тис. га.
  Україна уже давно не стоїть осторонь органічного виробництва- спостерігається зацікавленість як малих, так і великих сільгосппідприємств виробництвом саме органічної продукції вже створені науково виробничі центри цього напрямку, формується інфраструктура органічного виробництва.
  Органічне виробництво-це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання ( добробуту ) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження.
  Органічна продукція – це продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва. Органічна сировина для виготовлення органічних продуктів надходить із перевірених джерел: у грунт, на якому вирощуються сільськогосподарські культури, протягом трьох років заборонено вносити будь-які речовини хімічного походження. Тільки по закінченні цього , так званого, перехідного періоду вона може отримати статус органічноі. Далі органічна сировина надходить до переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної сировини з метою уникнення змішування. Головне-кожен етап виробництва” від лану до столу” знаходиться під суворим контролем органу сертифікації, який засвідчує дотримання вимог до стандартів органічного виробництва шляхом видачі відповідного сертифікату.
  При виробництві органічної сировини та продукції використовуються такі методи:
- Виключають використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення грунту, добрив, насіння вегетативного походження садівного матеріалів, мікроорганізмів і тварин.
- Виключають використання хімічно синтезованих речовин, консервантів, синтезованих барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, стимуляторів росту.
- Виключають використання іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або кормів, що використовуються у виробництві органічної продукції.
- Виключають гідропонне виробництво.
- Використовують живі організми та методи механічного виробництва.
- Здійснюють живлення рослин в основному через екосистему грунту.
- Засновані на оцінці ризику та використовують превентивні заходи.
Фізичні або юридичні особи, яким надано право на виробництво органічної продукції, зобов’язані дотримуватися таких загальних правил виробництва:
Дотримуватися правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини та/або дикорослих рослин, використовувати лише методи виробництва органічної продукції.
 Забезпечувати відокремлювання виробництва органічної продукції від виробництва неорганічної продукції , продукції перехідного періоду.
Використовувати технології виробництва, які запобігають забрудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруднення навколишнього природного середовища.
  Враховувати місцевий та регіональний екологічний стан територій під час вибору продукції для виробництва.
Мінімізувати використання невідновлюваних ресурсів та зовнішніх ресурсів.
Забезпечувати збереження та відтворення родючості грунтів.
  Також при виробництві органічних харчових продуктів зобов’язані дотримуватися ще таких вимог:
Виробляти продукцію переважно з інградієнтів сільськогосподарського походження( крім води та кухонної солі).
Не використовувати органічний інградієнт разом з таким самим інградієнтом у неорганічній формі або інградієнтом у стадії перехідного періоду.
  Не використовувати речовини і технології, що відновлюють характеристики, втрачені при переробці та зберіганні органічних харчових продуктів, та виправляють результати халатності при переробці таких продуктів або іншим чином вводять в оману щодо справжньої природи продукту.
Здійснювати виробництво органічної продукції має право фізична чи юридична особа будь якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності, яка:
- пройшла оцінку відповідності органічної продукції;
- отримала сертифікат відповідності;
- включена до Реєстру виробників органічної продукції.
   Оцінка відповідності виробництва продукції (сировини ) проводиться органом з оцінки відповідності виробництва органічної продукції згідно з правилами процедури підтвердження відповідності та з технічними регламентами відповідно до законодавства про підтвердження відповідності. Для проведення оцінювання особа подає заяву про перехід на виробництво органічної продукції до органу з оцінки відповідності виробництва органічної продукції.
  З дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції розпочинається перехідний період. На осіб , які вирішили перейти до виробництва органічної продукції, поширюються такі вимоги:
- під час перехідного періоду застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;
- тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає оцінюванню та підтвердженню відповідності, узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією виробничим досвідом виробника та для кожної особи встановлюється індивідуально в плані про перехід на виробництво органічної продукції;
- продукція органічних культур вважається органічною у разі, якщо до початку їх вегетації завершився перехідний період тривалістю не менше 12 місяців;
- у разі, якщо перехідний період триває більше за встановлений строк для перехідного періоду, дозволяється маркування продукції як “ продукт на стадії переходу до органічного виробництва”;
- продукцію, вироблену під час перехідного періоду , забороняється реалізувати як органічну продукцію з відповідним маркуванням та логотипом.
 Видача сертифіката відповідності на основі рішення яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки відповідності , є підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції.
Після отримання сертифікату особа включається до Реєстру виробників органічної продукції, який публікується в засобах масової інформації. Фізичні або юридичні особи, що не занесені до Реєстру виробників органічної продукції, не мають права здійснювати виробництво органічної продукції.
  Органічна сільськогосподарська продукція підлягає обов’зковому маркуванню шляхом використання відповідного державного логотипа. Дозволяється також використання недержавних логотипів, запроваджених безпосередньо суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво, реалізацію органічної продукції.
Державний логотип складається з напису «органічний продукт» у власних назвах продуктів та торгівельних марках при рекламуванні, а також у випадку маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного періоду до органічного виробництва. Використання державного логотипа встановленого зразка та маркування органічної продукції здійснюється за наявності відповідного сертифіката.
  Україна має великий потенціал виробництва органічних продуктів здатна забезпечити повний асортимент органічного споживчого кошика для внутрішнього ринку та вагомий внесок в експорт сільськогосподарської продукції. Але один з головних стримуючих факторів для розвитку українського виробництва і виходу на світові ринки- це відсутність необхідної нормативної та законодавчої бази.
   Станом на сьогодні в Україні вже діє Закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини, проте його положення не забезпечують належної діяльності ринку органічної продукції, що створює сприятливе середовище для введення в обіг фальсифікованої органічної продукції та дозволяє уникати відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. У зв’язку з цим відбувається вплив на захист прав споживачів, що виражається у недобросовісній конкуренції серед суб’єктів господарювання. Також суттєвим недоліком чинного Закону є його невідповідність законодавству ЄС.
24.11.2016 року було зареєстровано проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Основною метою законопроекту є вдосконалення правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Відповідно до проекту Закону, до галузей органічного виробництва віднесено:
- органічне рослинництво, втому числі насінництво і розсадництво, заготівля дикорослих продуктів;
- органічне тваринництво, а також бджільництво;
- органічне грибництво, в тому числі вирощування органічних дріжджів;
- органічна аквакультура;
- вирощування органічних водорослей;
- виробництво органічних харчових продуктів та кормів;
- органічне виноробство.
  Законодавець вбачає досягнення зазначеної мети шляхом встановлення загальних засад державного регулювання у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, повноважень центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління й регулювання у цій сфері, а також прав та обов’язків суб’єктів ринку органічної продукції. Важливим є те, що законодавець вирішив врахувати європейський досвід щодо запровадження державно-приватної системи контролю органічного сектору. Документом заплановано регламентувати основні принципи сертифікації. Сертифікація органічного виробництва та обігу органічної продукції – це процедура встановлення відповідності виробництва та обігу продукції вимогам законодавства в сфері органічного виробництва, обороту і маркування органічної продукції. Передбачається, що сертифікація буде здійснюватися на платній основі за рахунок суб’єктів господарювання, видача сертифіката-безкоштовно. Виробники зобов’язані будуть щорічно проходити сертифікацію з обов’язковим виїзним інспектуванням. Такі підприємства включаються до реєстру операторів ринку органічної продукції.
  Нагляд буде здійснювати Держспоживслужба України, а повноваження з сертифікації органічного виробництва отримають акредитовані органи сертифікації. При цьому сертифікації не підлягає:
- реалізація органічної продукції закладами громадського харчування;
- реалізація органічної продукції суб’єктами господарювання, які займаються оптовою , оптово-роздрібною торгівлею.
За реалізацію «органічної» продукції без сертифіката передбачені штрафи.

Гаряча лінія

Вхід

Пошук

Календар

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4