Головне меню

В Держпродспоживслужбі затверджено Антикорупційну програму на 2018-2020 роки

 Наказом від 23.11.2018 року № 958 затверджено Антикорупційну програму Державної служби України з питань безпечностіaas333стоп крапвр33іпірвр харчових продуктів та захисту споживачів на 2018-2020 роки, що була розроблена за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції з метою визначення комплексу заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні та подальше просування антикорупційних ініціатив у Держпродспоживслужбі.


 Антикорупційна програма була підготовлена на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої програми, та спрямована на досягнення таких результатів:
1) забезпечення здійснення результативної антикорупційної політики шляхом удосконалення правового регулювання питань запобігання, виявлення та протидії корупції, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють її проявам;
2) підвищення рівня прозорості в діяльності Держпродспоживслужби, посилення виконавської дисципліни, запровадження електронної системи звітності;
3) проведення необхідних антикорупційних заходів, забезпечення прозорості та істотне зниження рівня корупції у сферах діяльності Держпродспоживслужби;
4) посилення системи виявлення та розслідування корупційних злочинів і пов’язаних з корупцією правопорушень, забезпечення невідворотності притягнення до відповідальності осіб, що вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 Метою Антикорупційної програми на 2018-2020 роки є формування в суспільстві атмосфери нетерпимості до проявів корупції, довіри населення до антикорупційної політики держави і позитивного ставлення до викривачів, а також системне залучення державою активної частини населення, громадських об’єднань, представників бізнесу до антикорупційних заходів.
 Визначення заходів для досягнення кожного із окреслених результатів здійснювалося з обов’язковим врахуванням рекомендацій, наданих Групою держав проти корупції (GRECO) за результатами четвертого раунду оцінювання України, а також рекомендацій, наданих Україні в рамках моніторингу Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної мережі країн ОЕСР.